Kernwaarden foundation

De foundation kent een aantal kernwaarden:

  • De stichting houdt in al haar activiteiten en besluiten steeds het belang van de kankerpatiënt voor ogen.
  • De organisatie garandeert dat de opbrengst van door de deelnemers bijeengebrachte sponsorgelden volledig en zonder aftrek van onkosten toekomt aan het geformuleerde doel van de stichting.
  • Geen bestuurder, sponsor, deelnemer of vrijwilliger verwerft enig stoffelijk voordeel uit de stichting en zij streven er altijd naar hier intrinsiek mee om te gaan.
  • De stichting blijft onafhankelijk en verbindt zich niet blijvend aan derden. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat de stichting geen exclusiviteit verleent aan een sponsor of deelnemer.

De foundation heeft een bestuur van vier personen en een eventorganisatie:

Voorzitter: Maarten van der Weijden
Penningmeester: Vincent Weijers
Lid: Laura Huisman
Lid: Hanneke Faber

Voor wat betreft informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we u graag naar ons privacybeleid.