Deze website maakt gebruik van cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, voor analyse doeleinden en om onze campagnes op bezoekers te kunnen afstemmen. Meer hierover lees je in ons privacy statement. Door op Cookies accepteren te klikken of door verder gebruik te maken van de website stem je in met de plaatsing van cookies. Je kunt de cookies ook weigeren, helaas kunnen we dan niet garanderen dat de website goed blijft werken.

Accepteren

Privacy beleid

De Maarten van der Weijden foundation hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.


Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Maarten van der Weijden Foundation houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waardoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven n dit Privacy beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijek toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegvens gewaarborg is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw personsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Als Maarten van der Weijden Foundation zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan u contact opnemen met de Maarten van der Weijden Foundation.


Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers

Persoonsgegevens van deelnemers worden door Maarten van der Weijden Foundation vewerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleiden;
 • Communicatie met de deelnemers

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijven door de deelnemer

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Maarten van der Weijden Foundation de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum

Uw persoonsgegevens worden door Maarten van der Weijden Foundation opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode van de inschrijving voor de het event en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief deelnemers

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Maarten van der Weijden Foundation verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v.nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De inschrijving voor de deelnemer waarin hij/zij aangeeft via een nieuwsbrief geïnformeerd te willen worden;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Maarten van der Weijden Foundation de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Maarten van der Weijden Foundation opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men inschreven is.